عصاره میوه

عصاره خشک میو ها چیست؟

عصاره به دوشکل عصاره مایع و خشک در جهان تعریف گردیده است. درتهیه عصاره برحسب نوع محصول از میوه،اندام گیاه،ریشه وگل یا برگ استفاده می شود.

روش تهیه عصاره برای تهیه عصاره خشک :

برای تهیه عصاره خشک مانند میوه جات ابتدا میوه شستشو وضدعفونی گردیده بعداز پوست کنی (مانندمرکبات)آب میوه جدا گردیده سپس کاملا فیلتر شده (عصاره آبی)وبا تزریق به اسپری درایر، ماننده تهیه شیرخشک عصاره خشک از محصول بدست میاید.

تفاوت پودر با عصاره خشک:

پودر چیست :

پودر در فرهنگ عمومی به پودر کردن محصول مانند بذر انار خشک که بوسیله آسیاب پودر گردیده وکاملا آرد می باشد.  پودر انار گفته می شود اینچنین محصولی قابلیت  حلالیت100درصدی در آب نداشته و ته ظرف مواد غیر قابل حل ته نشین می شود.

عصاره خشک :

عصاره خشک عصاره صاف شده میوه یا گیاه بوده {مانند آب پرتقال)که با استفاده از دستگاه اسپری درایر به روش پاششی مانند شیردام به پودر تبدیل می شود .عصاره قابلیت حلالیت 100درصد در آب داشته وهیچگونه مواد خارجی که سبب ته نشینی گردد در آن وجود ندارد

عصاره میوه

روش تهیه عصاره خشک انواع میوه :

جهت تداعی ذهن وآشنائی بهتر با عصاره خشک میوها روش تهیه عصاره خشک پرتقال شرح داده خواهدشد:

ابتدا پرتقال را با مواد ضدعفونی کننده شتشو داده سپس با دستگاه تمام اتواتیک آب پرتقال رااز پوست خارجی و پالپ داخلی جدا می گردد.

آب پرتقال به دست آمده را از صافی یا استراینر عبور می دهیم ، محصول به دست آمده بوسیله دستگاه پاستوریزاتور پاستوریزه می گردد.

blank

پس ازانجام پاستورایزاسیون آب پرتقال به تانکر همگن ساز جهت همگن شدن منتقل گردیده که پس از همگن سازی به دستگاه اسپری درایرتزریق که در اثر سیستم پاششی محلول همگن شده آب پرتقال به پودر خشک یا همان عصاره پرتقال تبدیل می گردد.

محصول نهایی قابلیت حلالیت 100%در آب داشته که باداشتن حداکثر3 درصد رطوبت و با خلوص بالای 85درصد پرتقال طبیعی تهیه شده از باغات شمال ایران با بهترین کیفیت بدست می آید.

عصاره خشک پرتقال بعنوان مواد اولیه در صنایع نوشیدنی،کیک های آماده و مواد اولیه کیک وصنایع داروئی مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید